Liften


Liftinstallaties zijn een essentieel onderdeel binnen het logistieke proces van een gebouw. Of het nu gaat om utiliteitsbouw, ziekenhuizen of vervoersterminals, liften zijn niet meer weg te denken uit een ontwerp. De onafhankelijke productkennis van de specialisten van Deerns maakt het mogelijk om gezamenlijk te streven naar de beste oplossing voor iedere situatie.

Nieuwbouw

Voor nieuwbouw kan ons advies bestaan uit het ontwerp, capaciteitsberekeningen en de aanbesteding. Een belangrijk aandachtspunt bij het ontwerpen van een gebouw is de benodigde transportcapaciteit. Wij beschikken over geavanceerde simulatiesoftware voor het uitvoeren van een logistieke studie en zijn hierdoor in staat de volgende essentiële elementen te bepalen:

  • de benodigde liftcapaciteit
  • de gemiddelde en maximale wacht- en reistijden van de gebruikers. 

Als deze elementen bekend zijn, kan in de praktijk de optimale situatie worden gerealiseerd. In onze ontwerpen wordt vanzelfsprekend onze gedegen kennis van de Europese en Nederlandse regelgeving meegenomen. Hoogbouw en evacuatie met liften zijn twee van onze specialiteiten.

Bestaande bouw

Ook in bestaande situaties kunnen wij u van dienst zijn. Op basis van de objectieve inspectie- en rapportagemethode, NEN 2767 (conditiemeting van gebouwen en installaties) zijn de specialisten van Deerns in staat om een gedegen advies uit te brengen over de bestaande liftinstallaties. Hierdoor krijgt u een goed en onafhankelijk inzicht in de technische staat van de liftinstallaties en is het mogelijk om de exploitatiekosten (energiegebruik, onderhoud en beheer) planbaar en beheersbaar te maken en te houden.

Daarnaast onderzoeken de specialisten van Deerns, vanwege de toenemende vraag naar energiezuinige liftinstallaties, continu op welke (nieuwe) gebieden er energiebesparingen zijn te realiseren. Door investeringen af te wegen tegen de levensduurverlenging van de liftinstallaties en daarbij rekening te houden met de geplande resterende exploitatieduur van het gebouw, wordt bepaald of (deel)renovatie of complete vervanging de beste optie is.