Interne transportsystemen


Op het gebied van interne transportsystemen hebben de specialisten van Deerns veel kennis van en ervaring met:

Deze systemen dragen allen bij aan een zo optimaal mogelijk verloop van uw interne logistiek. Deerns verzorgt voor u een uitgebreide logistieke studie en bouwkundige analyse om zo een passend ontwerp voor deze systemen te maken in uw nieuwbouw of bestaande projecten. 

Buizenpost

Buizenpost (of buispost) vindt zijn toepassing in de gezondheidszorg, banken, warenhuizen en in de industrie als intern transportsysteem voor kleine voorwerpen met een spoedeisend karakter.

Afhankelijk van de vereiste transportcapaciteit, de afmetingen van de te verzenden goederen, de gebouwindeling en specifieke wensen van de gebruiker, levert Deerns een objectief advies voor het ontwerp van buizenpostsystemen. Wij optimaliseren ontwerpen door middel van simulaties. Met het oog op het gebruik en onderhoud wordt bij het ontwerp tevens gelet op de omgeving van de zichtbare én niet-zichtbare delen van de buizenpostinstallatie. Ieder ontwerp is dan ook uniek en project specifiek.

Om conflicten in het ontwerp met andere installaties binnen het gebouw te vermijden, verdient het aanbeveling om buizenpost vroegtijdig in de ontwikkeling van een gebouw te betrekken. Zowel voor nieuwe installaties als voor uitbreiding van bestaande installaties maken wij in ons advies een integrale afweging van de technische, bouwkundige én financiële aspecten.

Automatisch Geleide Voertuigen of Automated Guided Vehicles (AGV’s)

Voor het transporteren van goederen of materialen in ziekenhuizen is het mogelijk om gebruik te maken van Automatisch Geleide Voertuigen afgekort AGV’s. Als AGV’s in een project moeten worden toegepast is het van groot belang dat dit zo vroeg mogelijk in het ontwerp wordt opgenomen. De specialisten van Deerns kunnen in een vroeg stadium inzichtelijk maken welke uitgangspunten moeten worden gehanteerd zodat uw bedrijfsproces maximaal voordeel heeft van deze AGV’s.

Deerns heeft onderzocht waaraan AGV-systemen moeten voldoen voor een optimale werking in ziekenhuizen. De belangrijkste punten hierin zijn:

 • Continuïteit (hoge beschikbaarheid);
 • Veiligheid;
 • Verlaging fysieke belasting personeel (ergonomisch gunstig);
 • Lage onderhoudskosten;
 • Milieuvriendelijk;
 • Integratie met gebouw.

Uiteraard kunnen de specialisten van Deerns ook de technische specificaties opstellen en de logistieke voorwaarden bepalen voor het aanbesteden van de installatie. Ook voor de begeleiding van het realisatietraject zijn onze specialisten beschikbaar.

Dankzij een gedegen kennis van de toegepaste technieken en een adequate kennis van de markt en hun producten bent u verzekerd van een goed advies.

Bagage afhandelingssystemen

Het bagage afhandelingssysteem maakt een belangrijk deel uit van de logistieke processen op een luchthaven en is voor zowel grote als kleinere luchthavens essentieel voor een vlotte en goede sortering van bagage. Hierbij zijn efficiënte, betrouwbare en kostenbesparende oplossingen het uitgangspunt om een goede service aan de passagiers te kunnen bieden.

Deerns heeft ruime ervaring met het volledig ontwerpen van bagage afhandelingssystemen, inclusief het uitvoeren van een capaciteitsanalyse. Bij het ontwerp wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke integratie met de bouwkundige omgeving.

Alle aspecten van het bagagesysteem komen aan bod:

 • Vertrekkende bagage via check-in;
 • Transfer bagage;
 • Hold baggage screening (HBS);
 • Sortering;
 • Early baggage storage (EBS) en make up;
 • Aankomende bagage vanaf de breakdown naar de reclaim carousels.

Deerns kan voor u een zo efficiënt mogelijk basissysteem ontwerpen op basis van:

 • Lay-out;
 • Hoeveelheid bagage;
 • Aantal vluchten;
 • Gewenste flexibiliteit
 • Redundancy;
 • Nauwkeurigheid.

Vanzelfsprekend wordt een dergelijk basissysteem afgestemd op het volledige installatieontwerp van een luchthaven en op de bouwkundige en constructieve randvoorwaarden.

Bakkentransport

Bakkentransport (voor kleine goederen) vindt, net als buizenpost, zijn toepassing in de gezondheidszorg, kantoren, warenhuizen en in de industrie als, met name, intern transportsysteem. Ook is een bakkentransportsysteem uitermate geschikt voor dienstverlenende- of distribuerende bedrijven.

Een bakkentransportsysteem (railgebonden transportsysteem) bestaat uit een baantraject met zelfaangedreven wagens en zorgt voor het interne transport van goederen tussen diverse locaties over eenvoudige rails. Het baantraject kan zowel horizontale als verticale baanstukken bevatten. Aan de wagens is een container bevestigd waarvan de uitvoering wordt bepaald door datgene wat de klant wenst te transporteren. Hiervoor zijn diverse inzetstukken beschikbaar. Daar waar een buizenpostsyteem niet toereikend is om de gewenste voorwerpen of gewichten te kunnen transporteren wordt veelal een bakkentransportsyteem toegepast. Zo kan een enorme variëteit aan goederen geruisloos en efficiënt worden gedistribueerd en getransporteerd.

Afhankelijk van de vereiste transportcapaciteit, de afmetingen van de te verzenden goederen, de gebouwindeling en specifieke wensen van de gebruiker, levert Deerns een objectief advies voor het ontwerp van bakkentransportsystemen.

Om conflicten in het ontwerp met andere installaties binnen het gebouw te vermijden, verdient het aanbeveling om bakkentransportsystemen vroegtijdig in de ontwikkeling van een gebouw te betrekken. Zowel voor nieuwe installaties als voor uitbreiding van bestaande installaties maken wij in ons advies een integrale afweging van de technische, bouwkundige én financiële aspecten.