Inspecties en beheer


Deerns Transport en Logistiek heeft ruime ervaring met het inspecteren van liften, roltrappen en gevelonderhoudinstallaties. Tevens kunnen wij u adviseren over dakveiligheid. Voor diverse opdrachtgevers in heel Nederland hebben wij onder andere inspecties uitgevoerd aan transportinstallaties in gezondheidszorgfuncties, woningbouw, kantoren, winkelcentra, luchthavens en stations.

Inspecties transportinstallaties

De inspectiemethodiek kan volledig op uw wensen worden afgestemd. Het kan een uitgebreide inspectie zijn, waarbij de gehele installatie onder de loep wordt genomen, of juist een doelgerichte inspectie naar aanleiding van een specifiek probleem, bijvoorbeeld vanwege storingen of een afgekeurde installatie. Daarnaast wordt ook altijd de kwaliteit van het uitgevoerde onderhoud beoordeeld.

Onze medewerkers zijn gecertificeerd voor het veilig werken rondom liftinstallaties. Ook beschikken wij over medewerkers die gecertificeerd zijn om de inspecties voor conditiemeting geheel volgens de betrouwbare en onafhankelijke methodiek van de NEN 2767 uit te voeren. In de meeste gevallen wordt een inspectie direct gevolgd door een rapportage, die standaard of specifiek naar klantwens kan worden uitgevoerd.

Conclusies en aanbevelingen uit de rapportage kunnen door ons worden vertaald naar een werkomschrijving of bestek en vervolgens door ons worden aanbesteed. Dankzij onze uitgebreide kennis van de markt weten wij samen met u de geschikte partijen voor de werkzaamheden te selecteren. De uitvoering kan door ons worden begeleid, waarbij wij ook de oplevering tot en met het toezien op de afhandeling van eventuele restpunten kunnen verzorgen.

Beheer transportinstallaties

Behalve het verzorgen van inspecties voor transportinstallaties, is ook het volledige beheer van al uw liften, roltrappen en gevelonderhoudinstallaties mogelijk. Hierbij worden vooraf vastgestelde budgetten beheerd ten behoeve van onderhoud en levensduurverlenging van de transportinstallaties.

Transportinstallaties zijn specialistische installaties die een grote impact kunnen hebben op uw bedrijfsvoering als deze niet naar behoren functioneren. Betrouwbaarheid en veiligheid voor de gebruikers van de installaties, maar ook de regelgeving vanuit de overheid, zorgen ervoor dat de nodige investeringen op het juiste moment gedaan moeten worden. Zodanig worden hogere kosten in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen en kan de levensduur van de installaties desgewenst worden verlengd.

Een onafhankelijk adviseur van Deerns kan in overleg met u bepalen waar de prioriteiten gelegd moeten worden. Door onze kennis van zowel de techniek als van de verschillende marktpartijen, weten wij de juiste partijen te benaderen en vaak onnodige of te hoge investeringen te voorkomen of te beperken.