Smart Utility Networks


Het energie trilemma oplossen met Smart Utility Networks

In de boardrooms van multinationals, op ministeries en bij tal van duurzame samenwerkingsverbanden staat wereldwijd het energie trilemma hoog op de agenda. De vraag is niet langer ‘of’ hier een oplossing voor moet komen, maar ‘hoe wordt deze problematiek zo snel en effectief mogelijk aangepakt’. Deerns Smart Utility Networks geeft de oplossing.

Bewustwording energie-urgentie

Steeds meer organisaties en consumenten zijn zich bewust van het energieprobleem. Zij beseffen dat een toekomstbestendige energievoorziening de kwaliteit van de maatschappij als geheel en de eigen leefomgeving vergroot. Het gaat dan om de balans tussen betrouwbaarheid en beschikbaarheid (‘security’), toegankelijkheid en betaalbaarheid (‘equity’) én de duurzame impact van energiegebruik. Dit is het Energie trilemma. Maar hoe is deze balans te realiseren?

Het antwoord ligt in samenwerking met de directe omgeving. Het verbinden van naburige gebouwen, wijken en industriële gebieden. Dat is de basis voor Deerns Smart Utility Networks (SUN). Het principe achter SUN is eenvoudig. Wat overtollig of zelfs afval voor de ene deelnemer is, kan een energiebron of de grondstof voor een andere deelnemer zijn. Binnen een Smart Utility Netwerk, kan elk lid dus zowel leverancier als afnemer zijn van verschillende bronnen, met inbegrip van elektriciteit en thermische energie, water, gassen en zelfs van afval materiaal. Binnen een Smart Utility Network zijn de deelnemers zogenaamde 'prosumers'. De flexibiliteit van het netwerk maakt het systeem toekomstbestendig. Het afstemmen van elkaars overschotten en tekorten zorgt in combinatie met het gebruik van duurzame energiebronnen voor een nieuwe toekomst bestendige balans.

Inzicht in de bronnen, kosten en baten...

Deerns speelt een centrale rol bij het tot stand brengen van een Smart Utility Network. We kijken in eerste instantie naar de belangen van alle deelnemers zoals consumenten, facilitair managers, netwerkbeheerders, energieleveranciers en zakelijke deelnemers. Daarbij focussen we op vragen als; tot op welke hoogte is water en energie herbruikbaar binnen de bestaande technische infrastructuur en welke waarde heeft dit voor de netwerkdeelnemers. Hoe presteren de deelnemende gebouwen op het gebied van energiegebruik en welke duurzame systemen worden toegepast. Door de technische, juridische en financiële aspecten te combineren komen we uiteindelijk tot een functioneel ontwerp van uw Smart Utility Network dat duidelijk de kosten en baten inzichtelijk maakt. 

Meer weten? Download onze Smart Utility Netwerk brochure.

Referentieprojecten