Energie


Op weg naar 100% schone energie

Onze kijk op energie zal drastisch moeten veranderen. Energie op basis van fossiele bandstoffen uit olie, aardgas en steenkool moet vervangen worden door duurzaam geproduceerde energie. Maar deze duurzame bronnen zijn vandaag de dag niet toereikend om in onze energievraag te voorzien. Door nieuwe en bestaande techniek te combineren en nieuwe vormen van duurzame samenwerking op gebiedsniveau maakt Deerns grote stappen richting alternatieve duurzame energiebronnen.

Noodzakelijke CO2-reductie dwingt tot innovaties

De effecten van de CO2-uitstoot op onze planeet zijn al zichtbaar. Er zal dus snel geïnvesteerd moeten worden in schone, hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-, hydrogene- en windenergie. Hierbij moet speciale aandacht zijn voor het efficiënt winnen en opslaan van energie, zonder het milieu te belasten en tegen acceptabele kosten voor consumenten. Een doorbraakinnovatie vereist miljardeninvesteringen die alleen tot stand kunnen komen door internationale samenwerkingsverbanden tussen organisaties die op innovatieve en duurzame wijze invulling kunnen geven aan de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Lokale successen

Vooruitlopend op deze mondiale samenwerkingsvormen worden al veel initiatieven genomen om het energievraagstuk het hoofd te bieden. Op gebouwniveau worden duurzame combinaties van bestaande en nieuwe technieken toegepast die de energieprestaties van zowel bestaande als nieuwe gebouwen enorm verbeteren. Tevens willen steeds meer gebouweigenaren, gebruikers en ontwikkelaars dat deze duurzaamheid meetbaar en vergelijkbaar wordt. Bijvoorbeeld via certificeringsmethoden als BREEAM en LEED. Maar ook los van deze certificeringen worden de duurzaamheidsambities voor gebouwen steeds hoger. Bij ziekenhuizen en overheidsgebouwen wordt steeds vaker exploitatie- en prestatiegericht ontworpen waardoor goede gebouwprestaties, waaronder een laag energiegebruik, in lengte van jaren is gewaarborgd. Enerzijds komen deze ambities voort uit de organisatiefilosofie, anderzijds is het een reactie op de aanscherping van de internationale energienormen.

Ook op het gebied van samenwerken worden successen behaald. Een voorbeeld hiervan is de opkomst van Smart Utility Networks. Gebouwen, wijken en zelfs regio’s worden met elkaar verbonden, waarbij de overschotten en tekorten van de deelnemers op elkaar worden afgestemd. Deelnemers aan een dergelijk netwerk kunnen dus gelijktijdig aanbieder en afnemer zijn van energie, water en andere media.

Duurzame oplossing voorbij de klantvraag

Bij Deerns wordt het energievraagstuk altijd vanuit duurzaamheid benaderd. Hierbij wordt binnen de kaders van de opdracht vaak naar een meer duurzame oplossing gezocht dan de oorspronkelijke vraag. Met als resultaat dat we via onze projecten jaarlijks een enorme hoeveelheid CO2-uitstoot besparen (Deerns Multiplier) en dat onze ontwerpen tot de meest energiezuinige te wereld behoren. Voorbeelden hiervan zijn het kantoorgebouw The Edge en het energieneutrale kantorencomplex LVM5 in Münster, Duitsland. Het zijn grote stappen, op weg naar 100% schone energie voor iedereen.