Duurzaamheid


Duurzame gebouwen 

Een goed duurzaam gebouw levert meerwaarde: voor de mensen in het gebouw, de directe omgeving en de samenleving. Maar het levert ook een financiële meerwaarde. De kunst is om de juiste balans te vinden tussen comfort, flexibiliteit, duurzame materialen en besparing van energie en water. Omdat elk gebouw uniek is, leidt het vinden van de balans steeds tot andere oplossingen.

Vroeg in het bouwproces

De beste kansen voor een duurzaam en doordacht ontwerp liggen in de eerste fase van een bouwproces. Als in deze fase duidelijke en weloverwogen beslissingen genomen worden, is de kans op wijzigingen van uitgangspunten en daarmee van het duurzaam bouwconcept, in een later stadium minder groot. Om dit proces te ondersteunen beschikt Deerns over de expertise en benodigde ondersteunende software om in elke fase een onderbouwd advies te geven.

Gebiedsontwikkeling

Deerns beschikt niet alleen over expertise op het gebied van duurzame gebouwen; ook voor gebiedsontwikkeling hebben wij oplossingen. Wanneer een gebied (her)ontwikkeld wordt, bijvoorbeeld een industrieterrein, kan Deerns een scan uitvoeren om de energievraag binnen het gebied in kaart te brengen. Dit geeft u inzicht in welke onderdelen over bijvoorbeeld herbruikbare restwarmte beschikken. Ook voor nieuw aan te leggen gebieden kunnen we de energiesystemen ontwerpen en ontwikkelen.