Datacenter infrastructuren


De ICT bekabelingsinfrastructuur in een datacenter is één van de meest kritische succesfactoren voor de beschikbaarheid van IT-diensten die vanuit het datacenter worden geleverd. Een bekabelingsinfrastructuur die uitsluitend gericht is op maximale (protocol) prestaties geeft geen garantie op hoge beschikbaarheid en sluit vaak niet aan bij bedrijfsdoelstellingen. Daarom ontwerpen wij vanuit een filosofie waarin drie kritische succesfactoren centraal staan: prestaties, operationele beheersbaarheid en flexibiliteit van de infrastructuur. Gedurende het proces sturen wij op deze factoren en realiseren wij de best presterende datacenter infrastructuren.

Datacentre Infrastructure Management (DCIM) staat voor de integratie van IT-processen en IT-beheer in organisaties. Voor Deerns is dit bekend terrein. Wij weten welke installatietechnische eisen aan datacenters worden gesteld en hoe deze complexe installaties moeten worden beheerd. DCIM is de integratie van beide expertises.