Audiovisueel


Videoconferencing, live streaming, narrow casting. Zo maar enkele begrippen die niet meer weg te denken zijn uit het dagelijks leven. Of het nu gaat om een kantoor of een ziekenhuis.

Audiovisuele communicatie ontwikkelt zich snel. De ontwikkelingen op dit gebied zullen de komende jaren nog verder gaan. Het toenemend gebruik van deze apparatuur vraagt om aanpassingen in de manier waarop deze wordt geïntegreerd in de totale audiovisuele installatie. Belangrijk aandachtspunt is dat de rust in een ruimte niet wordt verstoren. Dit kan door de apparatuur te integreren in de ruimten. Dit betekent dat er vroeg in het ontwerptraject aandacht moet zijn voor het audiovisuele vraagstuk. Dit voorkomt dat in een later stadium bijvoorbeeld kabelgoten met netwerk- en spanningsvoorzieningen op de muur of bekabeling over de vloer moet worden aangebracht.