Energiezuinige en LED-verlichting


Ruim 20% van het energiegebruik in de gebouwde omgeving wordt verbruikt door verlichtingsinstallaties. Dit betekent een enorm besparingspotentieel. Nieuwe technologieën geven ons de mogelijkheid om het energiegebruik van de verlichting verder te reduceren. Denk hierbij aan; (O)LED-technologie, nieuwe systemen om meer daglicht te benutten en geavanceerde lichtmanagement- en schakelsystemen.

ISSO

De integrale benadering waarbij Deerns alle gebouwgebonden installaties ontwerpt in combinatie met de ervaring en kennis van deze nieuwe technologieën zal resulteren in een zo laag mogelijk energiegebruik, meer duurzaamheid en lage exploitatiekosten.

Om aan te geven hoeveel energie bespaart kan worden met de verlichting heeft Deerns meegewerkt aan de ISSO publicatie nr. 90: “Energie-efficiënte verlichting in en rondom gebouwen”.

LED

De ontwikkeling van LED (‘light emitting diode’) in de verlichtingswereld blijft stormachtig. Meer en meer is de LED op weg om bestaande verlichtingstechnieken geheel te vervangen. Deerns heeft de afgelopen jaren al de nodige ervaring opgedaan in het ontwerpen van verlichting met LED als lichtbron. Het toepassen van deze nog relatief nieuwe lichtbron heeft als gevolg dat oude standaarden en regels niet meer als vanzelfsprekend van toepassing zijn. Daarnaast zijn er door normalisatie-instituten (zoals NEN en IEC) nog geen duidelijke richtlijnen voor energiegebruik, lichtopbrengst en levensduur opgesteld voor LED’s. Dit maakt een rechtstreeks vergelijk van LED verlichting met conventionele verlichting lastig. Het opbouwen van nieuwe kennis en deskundigheid op dit vlak is daarom zeer belangrijk gebleken.