Daglicht


Daglicht verhoogt het welzijn van de gebruikers van een gebouw. De dynamiek en kracht van daglicht zijn onovertroffen en worden waar mogelijk geïntegreerd in het lichtontwerp. Daarnaast zorgt daglichttoetreding, mits zorgvuldig ontworpen, voor een besparing op het energiegebruik.

Bouwkundige inpassing

De grootste winst valt te behalen als er vroeg in het ontwerpproces, tezamen met architect en opdrachtgever, gekeken wordt naar een optimaal bouwkundig ontwerp waarin het gebruik van daglicht een rol speelt. Denk hierbij aan:

  • de oriëntatie van het gebouw;
  • voldoende grote ramen;
  • mogelijkheid tot het toepassen van atria.

Door middel van berekeningen en simulaties kan bekeken worden of het gewenste resultaat wordt behaald. Op bouwkundig vlak lijkt de vergroting van het oppervlak van ramen een voor de hand liggende oplossing, maar dit is niet altijd de beste oplossing. De verblinding en de warmtelast kunnen hierdoor te groot worden. Het ontwerpen van daglicht moet daarom altijd integraal bekeken worden in relatie tot de andere installaties in het gebouw zoals verwarming, koeling en zonwering.

Innovatie

Soms kunnen innovatievere oplossingen noodzakelijk zijn voor het vergroten van de hoeveelheid daglicht in een gebouw. Diverse daglichtsystemen zijn hier inmiddels voor op de markt:

  • solartubes
  • lichtplanken
  • anidolische spiegels
  • en vele anderen.

Daarnaast is het belangrijk om de verlichtingsinstallatie in te laten spelen op het aanbod van daglicht. Daglichtsensoren en lichtmanagementsystemen kunnen ervoor zorgen dat het gebruik van elektriciteit t.b.v. kunstlicht daadwerkelijk verminderd wordt.