Geveltechniek


De gevel is bij uitstek het element in een gebouw waar architectuur, bouwfysica en installatietechniek samenkomen. Aan een gevel worden vaak hoge eisen gesteld qua esthetica en materiaalgebruik maar ook qua zonwering, lichtdoorlatendheid en bescherming tegen weer en wind.

Wij zijn in staat om elementen in een gebouw integraal te benaderen en een advies uit te brengen waarin alle aspecten samenkomen.