CFD-simulaties


Deerns is expert in het toepassen van Computational Fluid Dynamics (CFD)-simulaties. Met behulp van deze simulatietechniek zijn wij in staat om in alle stadia van een project een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van het comfort in een gebouw. Op basis van deze simulaties kunnen we concrete oplossingen aandragen voor de juiste detaillering van een ontwerp.

Voorbeelden van CFD-simulaties die voor diverse projecten zijn toegepast zijn temperatuurberekeningen in atria, ventilatieberekeningen (bv. tocht) bij natuurlijke ventilatie, koudebrug berekeningen en rook- en warmtesimulaties ten behoeve van brandveiligheid.