Bouwfysica


Comfort, veiligheid en duurzaamheid wordt in hoge mate bepaald door ontwerpkeuzes die worden gemaakt bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. Architectonisch en bouwkundig is steeds meer mogelijk waarbij comfort en (brand)veiligheid extra aandacht verdienen. De experts van Deerns brengen de bouwfysische aspecten van ontwerpkeuzes tot leven via praktische adviezen en waar nodig onderbouwd met geavanceerde berekeningen en simulaties.

Nieuwe ontwikkelingen vergen meer inzicht

Opdrachtgevers, architecten en aannemers zullen steeds meer inzicht moeten krijgen in hoe het toekomstige gebouw wordt ervaren. Bijvoorbeeld door de opkomst van het Nieuwe Werken. De kantoortuinen moeten behaaglijk aanvoelen en moet er voldoende privacy zijn, om het werk goed te kunnen doen. Om aan deze eisen te voldoen moeten zaken als het akoestisch en thermisch en visueel comfort, bijvoorbeeld lichthinder, in kaart worden gebracht. Zo spelen bij verschillende gebouwtypen verschillende bouwfysische aandachtgebieden. Hoe realiseer je een visueel open kantoorlandschap, met een goed akoestisch comfort voor overlegplekken én voor werkplekken waar men geconcentreerd moet kunnen werken, hoe optimaliseer je de spraakverstaanbaarheid op stations of hoe bereik je thermisch comfort in een groot atrium? Bouwfysica brengt het in beeld.

Steeds duurzamer bouwen

De gestelde eisen aan gebouwen en de toegepaste materialen worden niet alleen maar meer, maar ook steeds complexer. Dit komt onder andere door de groeiende vraag naar gebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. En daarmee de samenhangende vraag naar gebouwen die gecertificeerd moeten worden volgens de LEED, BREEAM, DGNB of HQE methodiek. Bij deze certificeringen moet voor het materiaaladvies natuurlijk worden vastgesteld wat de milieu-score is, maar ook; wat zijn de installatie- en exploitatierisico’s, welke investeringskosten horen daarbij en wat is de levensduur. Dit laatste aspect verdient extra aandacht, want duurzame gebouwen zijn niet allen gebouwen met een laag of neutraal energiegebruik, maar ook gebouwen die lang tot zeer lang mee kunnen gaan.

Van buiten naar binnen

Bouwfysica beperkt zicht niet tot de binnenkant van een gebouw. Door de toenemende gebouwdichtheid wordt ook gekeken naar de invloed die een gebouw op het klimaat in de omgeving veroorzaakt, of die de omgeving op het gebouw heeft. Is er bijvoorbeeld sprake van een geluidsbelaste locatie; naast een drukke weg, een luchthaven of spoorlijn. Met andere woorden, welke maatregelen moeten genomen worden om het geluidsniveau op de gevel en in het gebouw binnen de wettelijke normen te houden? Maar andersom wordt ook gekeken naar de geluidsproductie van het gebouw zelf. Hoogbouw of architectonische constructies op daken kunnen hinderlijk wind-geïnduceerd geluid of eolische tonen veroorzaken. Op straatniveau kunnen de risico’s van windhinder of zelfs windgevaar in beeld gebracht worden. Daarnaast wordt gekeken naar de negatieve of positieve gevolgen van de bezonning van en beschaduwing door gebouwen. Twee aspecten die niet alleen grote invloed hebben op het gewenste comfort, maar ook op de energievraag.

Integraal bouwfysisch advies

Bouwfysica is een essentiële discipline bij het ontwerpen van comfortabele, veilige en energie-efficiënte gebouwen. Studies hebben aangetoond dat 50% van de faalkosten bij aannemers een bouwfysische oorsprong heeft. Deerns helpt comfort en duurzaamheid naar een hoger niveau te brengen waarbij de kans op faalkosten wordt gereduceerd door met praktische goed uitvoerbare bouwfysische oplossingen te komen. Doordat we ook installatietechnische kennis in huis hebben, kunnen we bouwfysische projecten in de volle breedte aanpakken. We kijken naar het gebouw en de installaties en brengen zo comfort en duurzaamheid integraal tot leven. Zo voelt elk gebouw als thuiskomen.