Brandveiligheid


In nationale en internationale regelgeving is vastgelegd waaraan gebouwen moeten voldoen als het gaat om brandveiligheid. Maar het is veel belangrijker om brandveiligheid te benaderen vanuit het kernproces van de onderneming of organisatie. Hierdoor wordt het ons brandveilheidsadvies, meer dan voorheen, een maatwerkoplossing.

Bedrijfsproces als uitgangspunt

De 24-uurs economie stelt hoge eisen aan bedrijven en publieke organisaties. De kosten bij stagnatie van de kernactiviteit of erger nog, volledige uitval, zijn enorm. Het gevolg hiervan is dat meer en meer organisaties niet meer alleen de wet- en regelgeving als uitgangspunt nemen om te voldoen aan brandveiligheid, maar de continuïteit van hun eigen bedrijfsprocessen centraal stellen. Daarnaast speelt bij een toenemend aantal organisaties ook het risico op imagoschade in geval van brand een rol bij de te nemen maatregelen. Denk hierbij aan het vrijkomen van gevaarlijke stoffen bij brand van een petrochemische fabriek of maatschappelijke overlast door het tijdelijk niet meer kunnen leveren van zorg door een ziekenhuis. Zaken die de maatschappij niet of steeds minder accepteert. Deerns heeft met veel van zijn opdrachtgevers een lange termijnrelatie. Hierdoor hebben onze brandveiligheidsadviseurs in de loop der jaren goed inzicht in tal van verschillende bedrijfsprocessen gekregen. Het opstellen van een brandveiligheidsplan is iedere keer weer maatwerk. Vanuit uw specifieke bedrijfsproces wordt gekeken naar de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten van brandveiligheid. We brengen de risico’s in kaart en stellen vast welke risico beperkende maatregelen noodzakelijk zijn om het door u gewenste veiligheidsniveau te bereiken. Deerns heeft alle bouwfysische en installatietechnische kennis in huis om te komen tot een gedegen, onafhankelijk en alomvattend advies. We hebben veel opdrachten uitgevoerd in verschillende markten waaronder utiliteitsgebouwen, datacenters, in de zorgsector en op luchthavens. Hierdoor komen we vaak tot creatieve maar bewezen oplossingen.

Het juiste veiligheidsniveau tegen de juiste kosten

Bij het tot stand komen van het brandveiligheidsadvies wordt in toenemende mate niet alleen maar naar de initiële investeringskosten gekeken maar ook naar de levensduurkosten van uw brandbeveiligingsinstallaties en of de onderhoudskosten acceptabel zijn. Door onze integrale aanpak heeft u niet alleen de zekerheid van een brandveilig gebouw, maar weet u ook welke prijs u daar vandaag, morgen en overmorgen voor moet betalen.

Diensten:

 • Opstellen van Integrale Brandveiligheidsplannen (IBP).
 • Uitvoeren van diverse simulaties en berekeningen waaronder:
  - Evacuatiestromen
  - Brandontwikkeling
  - Brandoverslag
 • Opstellen Programma van Eisen/ Uitgangpuntendocumenten voor diverse brandbeveiligingsinstallaties.
 • Uitvoeren van brandveiligheidsinspectie.
 • Beheer en onderhoud.