Beveiliging


Globalisering en de toenemende verstedelijking in grote delen van de wereld beïnvloeden het gevoel van (on)veiligheid. De berichtgeving en de media over onveilige, bedreigende situaties doet de vraag naar het comfort van een veilige gebouwde omgeving stijgen. Het is de kunst om die veiligheid te realiseren, die past bij het werkelijke risico en ervaren wordt als een welkome aanvulling op de gebouwde omgeving. Deerns zet techniek slim in om de juiste veiligheid te realiseren.

Bijna dagelijks wordt via internet en andere media bericht over de dreiging van internationaal terrorisme en financiële onzekerheid. Of we worden geconfronteerd met krantenkoppen over (bedrijfs-) branden, overvallen en inbraken. Uit al deze berichtgeving en onderzoeksresultaten blijkt dat het risico dat dergelijke incidenten plaatsvinden, aanzienlijk is. De technieken om de risico’s binnen aanvaardbare waarden te houden, worden steeds geavanceerder. Het vereist echter een nuchtere kijk op de risico’s en uitgebreide kennis van de toepasbare voorzieningen om de risico’s op een praktische en slimme wijze naar het gewenste niveau te brengen.

Integrale technieken

Technisch is steeds meer mogelijk om misdaad en criminaliteit het hoofd te bieden. Cameratoezicht wordt bijvoorbeeld op grote schaal toegepast. De aanwezigheid van camera’s heeft vaak al een afschrikwekkend effect op criminelen. Maar wanneer ook gebruik wordt gemaakt van geavanceerde software die camerabeelden analyseert, kan afwijkend gedrag van aanwezigen tijdig gesignaleerd, waarop – indien nodig – direct actie kan worden ondernomen. Deze camerasystemen worden, net als andere beveiligingssystemen, steeds vaker ontworpen op basis van IP gebaseerde verbindingen. Dergelijke systemen worden aangesloten op hiervoor in te richten communicatie netwerken.

Veel technieken die voor veiligheid en beveiliging zorgen hebben invloed op de gebouwconstructie en zijn soms strijdig met elkaar. Bij brandveiligheid moeten gebruikers ingeval van brand een gebouw zo snel en ongestoord mogelijk kunnen verlaten, terwijl voor beveiliging een gebouw juist gecontroleerd gesloten moet zijn. Doordat Deerns zowel beveiligings- als brandveiligheidsexpertise heeft wordt altijd gekeken naar een integrale oplossing. Daarnaast wordt ook intensief samengewerkt met de experts bouwfysica, om te bepalen of beveiligingstechnieken bijvoorbeeld het binnenklimaat en comfort van het gebouw niet nadelig beïnvloeden.            

Het gehele spectrum

Bij het opstellen van een beveiligingsplan worden in nauw overleg met de opdrachtgevers en gebruikers van een gebouw de elektronische, bouwkundige en organisatorische aspecten in kaart gebracht en op elkaar afgestemd. Om tot een integraal pakket aan beveiligingsmaatregelen wordt steeds vaker de ‘Haagse Methodiek’ toegepast. Hiermee worden risico’s en maatregelen ter voorkoming van incidenten zodanig beschreven, dat deze geen onaanvaardbare gevolgen hebben voor de organisatie. Deerns verzorgt veiligheids- en beveiligingsconcepten voor onder andere datacenters, zorginstellingen, kantoorgebouwen, cleanrooms, laboratoria, bedrijventerreinen en musea. In alle gevallen geldt dat na oplevering een goed beheer- en onderhoudsplan cruciaal is voor het goed blijven functioneren van het veiligheid en beveiligingssysteem. Ook het asset management valt binnen de scope van ons advieswerk. Zo brengt Deerns beveiliging van A tot Z tot leven.