Onderhoudsprestatiecontract


Wij kunnen ook de functionele verantwoordelijkheid van uw installaties van u overnemen, op basis van een langdurige samenwerking met u. Wij noemen dat een onderhoudsprestatiecontract.

Wij nemen het onderhoudscontract met de installateur voor onze rekening en verzorgen namens u de aansturing van de installateur en zien toe op de correcte uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. Als eigenaar of huurder kunt u zich richten op uw huisvestingsbeleid en op de facilitaire dienstverlening aan uw organisatie.

Wilt u meer weten over onderhoudsprestatiecontracten? Neem dan contact op met Ted van Loosbroek.