Energieprestatiecontracten


Bij een energieprestatiecontract sluit u een contract af met Deerns voor bepaalde tijd. Aan het begin van de contractperiode worden energiebesparende maatregelen uitgevoerd, die gefinancierd worden uit een berekende en gegarandeerde energie(kosten)besparing en waarbij gedurende de looptijd van het contract het noodzakelijk beheer en onderhoud worden uitgevoerd. Een energieprestatiecontract is maatwerk. Elk contract wordt aangepast aan uw specifieke wensen en situatie.

Waarom een energieprestatiecontract?

Een energieprestatiecontract loopt over een langere periode. U wilt dan ook een betrouwbare contractpartner. Deerns heeft kennis van de primaire processen van klanten en heeft een leidende positie als het gaat om kennis van installatietechniek. Bovendien zijn we onafhankelijk. Voor ieder contract zoeken we de meest geschikte installateur.

De punten op een rij

  • Maximum terugverdientijd door de gegarandeerde energiebesparing.
  • Beheer en onderhoud zijn in het contract inbegrepen en in professionele handen.
  • Verzorging van de financiering van de investering, ook off-balance.
  • Voorziening valt vrij na de looptijd van een contract.
  • U hoeft geen eigen mensen in te zetten.
  • Door gezamenlijk vaststellen van de kritische prestatie indicatoren (KPI’s) zijn uw en onze belangen gelijk.

Europese Gedragscode voor Energieprestatiecontracten

Deerns onderschrijft de Europese Gedragscode voor Energieprestatiecontracten: een set met spelregels, waarden en principes die fundamenteel is voor succesvolle implementatie van EPC’s. Het zijn richtlijnen voor de EPC-aanbieders, maar tegelijkertijd een kwaliteitsindicator voor opdrachtgevers over wat zij mogen verwachten en eisen van EPC-aanbieders.

Wilt u meer weten over energieprestatiecontracten? Neem dan contact op met Ted van Loosbroek.