Asset Management


Steeds vaker zien we dat onze opdrachtgevers zich willen focussen op hun kernactiviteiten. Van het creëren van een healing environment voor patiënten in ziekenhuizen zodat ze sneller genezen tot het realiseren van veilige opslagcapaciteit voor data in datacenters. Omdat de huidige, duurzame gebouwinstallaties steeds complexer worden, besteden gebouweigenaren het onderhoud van deze installaties vaker uit aan een externe partij. Niet in de laatste plaats omdat het moeilijk is om goedopgeleide, ervaren mensen te vinden. Deerns kan de zorg voor de gebouwinstallaties overnemen, zodat u als opdrachtgever zich volledig kunt richten op uw primaire processen. Dat is het idee.

Prestatiegericht onderhoud

Als eigenaar of huurder van een pand wilt u ervan verzekerd zijn dat uw technische installaties op ieder moment doen wat ze moeten doen. En dat tegen zo laag mogelijke kosten. Een manier om dat te realiseren is door een traditioneel inspanningscontract met een installateur af te sluiten. Op afgesproken tijden vindt dan preventief onderhoud aan uw installaties plaats. De installateur komt ook op afroep langs om storingen in de installaties te verhelpen. Maar het kan ook anders: door prestatiegericht onderhoud. Bij prestatiegericht onderhoud staan uw wensen centraal. U bepaalt hoe betrouwbaar uw installaties moeten zijn en welk budget u daarvoor over heeft. Op basis van uw eisen, wensen en beschikbare budget adviseren wij u over het verbeteren van de technische en energetische prestaties van uw installaties en het kosteneffectief onderhoud ervan. Desgewenst begeleiden wij u bij het afsluiten van het contract met de installateur en bij het naleven van de contractafspraken.