Floor Koppenaal

‘In de vacaturetekst waarop ik in 2010 reageerde stond dat Deerns mensen met een technische opleiding zoekt, met daarbij een brede opsomming van studierichtingen. Ook mijn studie, Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, stond daarbij. Dat sprak me aan: dat een bedrijf dat zich bezighoudt met installaties voor gebouwen met zo’n open mind kijkt naar mogelijke nieuwe collega’s. Volgens mij draagt die mix van uiteenlopende technische achtergronden ook bij aan de creativiteit en de waarde van de oplossingen die we hier met elkaar bedenken.

Samenwerking is voor mij de meest in het oog springende kernwaarde van Deerns. Het betekent voor mij onder meer dat ik niet voor ‘een baas’ werk, maar voor en met mijn collega’s. Ik ben resultaatgericht: ik wil weten wat het doel is en dan zo goed mogelijk bijdragen aan het bereiken daarvan. Dat is uiteraard een kwestie van techniek, maar ook van communicatie, van contacten met collega’s en klanten. Dat aspect vind ik uiteindelijk het leukste van het werk: bij de klant aan tafel zitten, echt begrijpen wat de vraag is en ook het wat en waarom van onze oplossing zo goed mogelijk overbrengen.

De onverwachte opdrachten vind ik vaak het meest interessant. Voor Schiphol hebben we onlangs een haalbaarheidsstudie gedaan. We hebben onderzocht welke mogelijkheden er zijn om in de toekomst grotere vliegtuigen af te kunnen handelen op een bepaald platform, en welke aanpassingen daarvoor dan nodig zouden zijn. Ik vind het een compliment dat zo’n vraagstuk, dat alleen maar deels met installatietechniek heeft te maken, bij ons wordt neergelegd. Het is een puzzel die je in een beperkte tijd op moet lossen en waarbij het ook weer zaak is om de bevindingen zo goed mogelijk uit te leggen. Want op grond van die bevindingen gaan de beleidsmakers beslissingen nemen. Je bent op zo’n moment betrokken bij de toekomst van de luchthaven.

Ook een mooie ervaring van de afgelopen jaren was mijn deelname aan CIA (Commitment in Action): een intensief programma - drie sessies van drie dagen - bedoeld om de talentontwikkeling binnen het bedrijf te stimuleren. Het ging daarbij over zaken als leiderschap en organisatieontwikkeling. Ik vond dat enorm leerzaam.’

Over Floor

Opleiding: Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, TU Delft
Bij Deerns sinds: 2010

Terug naar de overzichtspagina