Stage onderzoek hydraulisch modelleren


Wie zoeken wij?
We zijn op zoek naar een enthousiaste stagiair die een technisch onderzoek wil verrichten voor onze afdeling Datacenters. Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar iemand met een bijna afgeronde technische Master- of Bachelor (hbo) – opleiding in de richting werktuigbouwkunde. Hierbij dient ten minste het vak stromingsleer met een voldoende te zijn afgerond. Affiniteit met ons werkveld, een stevige technische basis, internationale mobiliteit en flexibiliteit zijn belangrijk. Een samenwerkingsgerichte en klantgerichte instelling en een zelfstandige, initiatiefrijke houding zijn een must. Je verricht de opdracht vanuit onze vestiging in Eindhoven en Londen, maar zal ook onderzoek verrichten op locatie bij de klant.

Achtergrond
Deerns is in Nederland het grootste onafhankelijke ingenieursbureau op het gebied van installatietechniek, energie en bouwfysica. Het is onderdeel van de Deerns Groep, die vestigingen heeft in twaalf landen wereldwijd. Deerns is een toonaangevende internationale speler met een groeiend aantal aansprekende internationale projecten.

Deerns heeft veel ervaring met datacenters en is gespecialiseerd in datacenterfaciliteiten voor grote financiële instellingen, internetproviders en telecombedrijven. Door het toenemende belang van data en dataopslag voor de bedrijfscontinuïteit groeit de vraag naar betrouwbare en kosteneffectieve datacenters. De keuze voor en eisen aan een datacenter zijn complex: de ICT-ontwikkelingen gaan snel en zijn onvoorspelbaar, terwijl een datacenter een vele malen langere levensduur heeft dan de ICT. Deerns helpt opdrachtgevers de juiste afweging te maken tussen de verschillende eisen en keuzes. Onze projectaanpak garandeert datacenters die maximale waarde genereren voor de klantorganisaties en specifieke vraagstelling.

De datacentermarkt maakt op dit moment een sterke groei door. Door de groeiende vraag naar data zijn er de afgelopen jaren veel datacenters bij gekomen. De datacenters die gebouwd zijn en gebouwd worden, worden steeds groter. Hierin zijn de volgende eisen en wensen van belang

-        Hoge (technische) betrouwbaarheid

-        Zo laag mogelijke investering

-        Modulaire uitbreidbaarheid

-        Duurzame manier van opereren

Om op een efficiënte manier om te gaan met deze vraagstellingen wordt er vaak gekeken naar een modulaire opbouw van een datacenter, zodat de investering wordt uitgesteld tot er werkelijk behoefte is aan ruimte voor data-apparatuur. Dit geeft enorme uitdagingen voor de wijze van bouwen en ook voor de wijze van het slim ontwerpen van de installaties. Waar het bij dit onderzoek om gaat is dat er een hydraulisch ontwerp van een gekoeld water systeem wordt gemaakt, dat zo goed mogelijk aansluit bij bovenstaande wensen en eisen. Hierbij zal het onderzoek toegespitst zijn op een recent gebouwd datacenter, dat zich kenmerkt door een groot aantal opleverfasen en mogelijke bedrijfsmodi.

Doelstelling
Het doel van dit onderzoek richt zich op een gekoeldwatersysteem van een bestaand data center. De vraagstelling is opgesplitst in drie onderdelen:

1.      een gedetailleerd onderzoek naar de werking en flexibiliteit van het systeem zoals geïnstalleerd;

2.      het in kaart brengen van de verschillende fases, waarin het systeem dient te worden opgebouwd;

3.      toetsen van het gekoeldwatersysteem ten opzichte van de fasering

In eerste instantie moet er onderzoek worden gedaan naar de werking van een gekoeldwatersysteem in een bestaand datacenter. Het is van belang om zowel de mogelijkheden als risico’s van dit systeem te identificeren, vooral aangaande modulaire uitbreidbaarheid. Er dient tevens gekeken te worden naar oplossingsrichtingen voor de (eventuele) risico’s.

De tweede stap van het onderzoek is het controleren van de fases van het project. De klant heeft vijf fases voor het totaal project geïdentificeerd, waarbij de inhuizen van het datacenter ook stapsgewijs gaat. Het moet duidelijk zijn welke stappen bij de verschillende fases worden gedaan. Ook moet dit kunnen worden vertaald naar de impact op en de benodigde uitbreiding van het gekoeldwatersysteem.

Aansluitend hierop moet het functioneren van het gekoeldwatersysteem – per fase – worden onderzocht. De volgende punten zijn hier – onder andere – van belang:

-        selectie / selectie criteria van de gekoeldwaterdistributiepompen;

-        functioneren van de gekoeldwaterdistributiepompen;

-        levensduur en vervanging van pompen ten opzichte van de fasering;

-        hydraulische regeling op de afgifte-apparatuur;

-        mogelijke (hydraulische) risico’s bij het verhogen van koelbelasting.

Het is belangrijk dat in het onderzoek van de bovenstaande punten wordt gekeken naar de meest gunstige oplossing. Indien dit niet overeenkomt met de huidige oplossing, dan moet dit worden benoemd en beschreven op een dusdanige manier, dat dat deze kennis ook voor toekomstige projecten kan worden gebruikt.

Randvoorwaarden
Het kwantitatief modeleren zal gebeuren met behulp van het programma Pipe Flo Hydraulic modeling. Hiervan is reeds het gekoeldwatersysteem opgezet in de software, dat als startpunt zal dienen voor de berekeningen en het modeleren. Het kan nodig zijn de input van dit model te wijzigen, dit zal allemaal moeten gebeuren in nauwe samenwerking met de klant. Reizen binnen Nederland is hiervoor noodzakelijk. De kennis van het te gebruiken softwarepakket is aanwezig in onze vestiging in Londen, waardoor het noodzakelijk kan zijn één of meerdere keren af te reizen naar Londen. Als dit niet noodzakelijk is zal dit overigens niet plaatsvinden.

Ben jij die student die nu eens praktijk ervaring op wil doen? En wil weten hoe het nu is om bij een ingenieursbureau te werken? Meld je dan aan voor een stage bij Deerns door je CV en motivatie te sturen naar werving@deerns.com onder vermelding van de vacaturenaam.